Waddenacademie brengt position paper Zoutwinning onder de Waddenzee uit

Over de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee na 2018 door Frisia Zout in Harlingen, een dochteronderneming van European Salt Company, is in de loop van het afgelopen jaar een stevige maatschappelijke discussie ontstaan, waarbij partijen het feitelijk niet eens zou over drie aspecten:

1. De waarschijnlijkheid van het optreden van bodemdaling bij de voorgenomen zoutwinning;

2. de gevolgen van het optreden van bodemdaling gerelateerd aan de voorgenomen zoutwinning voor het ecosysteem (zowel morfodynamisch als ecologisch) en

3. de economische betekenis van de voorgenomen zoutwinning voor de regio.

 

Om deze reden heeft de Waddenacademie een position paper opgesteld waarin de wetenschappelijke en technologische data, informatie en  kennis van de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee is geanalyseerd teneinde een antwoord te krijgen op bovengenoemde drie aspecten.

Volledig artikel en position paper op website Waddenacademie