Wadden voortaan beter in beeld

Het boekje Wadden in beeld dat dit voorjaar voor het eerst uitkwam is een publicatie van de organisaties die in Noord-Nederland samen verantwoordelijk zijn voor het beheer van het waddengebied.

Om dat werk goed te kunnen doen moet je voortdurend de vinger aan de pols houden. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Wat speelt zich af in het stelsel van water- en zandstromen? Hoe reageert de natuur op de invloed van menselijke activiteiten? Waar zijn welke maatregelen nodig en wat is het effect daarvan? Deze en vele andere vragen zijn het best te beantwoorden als alle betrokken instanties hun kennis delen en één onbetwist beeld hebben van wat zich in het waddengebied afspeelt.

Om die reden is vorig jaar besloten om een gezamenlijk 'basismonitoringprogramma' op poten te zetten. Het duurt een paar jaar voordat dit systeem van meten, analyseren en rapporteren een vaste inhoud en vorm heeft. De eerste rapportage Wadden in beeld is daarom een smaakmaker te noemen. De inhoud is ontleend aan wat diverse experts in de loop van 2015 is opgevallen.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad