Wadden Sea Board bijeen in Leeuwarden

De Wadden Sea Board is het internationale bestuur van de trilaterale samenwerking rond de Waddenzee. Landen die samenwerken zijn Denemarken, Duitsland en Nederland.

 

Afgevaardigden van deze landen komen woensdag 21 en donderdag 22 maart bijeen in het provinciehuis in Leeuwarden. Tijdens de tweedaagse wordt onder andere een internationale Waddenconferentie voorbereid. Deze wordt in 2013 gehouden in Denemarken. Belangrijk onderwerp, ook voor Nedeland, wat op de agenda staat is de Wadden als Werelderfgoed. Andere onderwerpen zijn duurzame visserij, duurzame energie en scheepvaart. Namens de Waddenprovincies heeft gedeputeerde Tineke Schokker zitting in de Board.
 
Frylân geeft als grootste waddenprovincie samen met het Rijk en andere overheden mede inhoud aan de trilaterale samenwerking op nationaal niveau. Doel is het werelderfgoed Waddenzee duurzaam te beschermen en te beheren. Dit wordt bereikt door samenwerking met de mensen die in het gebied wonen, werken en recreëren. Samen levert dit een bijdrage aan de bescherming van het gebied en aan duurzaam gebruik. Het waddengebied is van groot belang voor toerisme en natuur. Het Werelderfgoed Waddenzee vormt samen met de Waddeneilanden en de Waddenkust de toeristische bestemming "de Wadden." Voor dit Werelderfgoed wordt in trilateraal verband een toerisme strategie ontwikkeld.