Wadblik met Henk Dijkstra Nieuw boeren op oud land

Op maandag 10 december leidt Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum, het onderwerp ‘Nieuw boeren op oud land’ in. Zijn lezing is een aflevering in de reeks Wadblik en vindt plaats in Filmhuis Leeuwarden.

De presentatie van Henk Dijkstra gaat over de problematiek van het boeren in het noordelijke kust/kleigebied. De focus ligt op de historische ontwikkeling van de landbouw in de kuststreek. Dijkstra zal ingaan op de bedrijfsvoering en het gevecht van de boer tegen externe factoren, zoals bodem en weer, ziektes van plant en dier, en sociaal-economische, technologische, politieke en culturele factoren. Ter illustratie gebruikt hij veel historisch beeldmateriaal (foto en film).

Na de pauze laat hij een bijzondere film uit het Fries Film Archief zien: ‘Boerenleed en Boerenhoop’ (1934). Deze film werd gemaakt in de opdracht van de Nederlandse Bond van Landpachters en Hypotheekboeren, die in 1922 in Tzummarum werd opgericht. Met de film wilde de bond de grote problemen van Nederlandse pachtboeren in crisistijd onder de aandacht van de politiek brengen. Deze problematiek speelde met name in de Friese kuststreek.

Wadblik is een initiatief van de Waddenacademie, Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie. Lezingen worden gekoppeld aan documentaire en historisch filmmateriaal. Het programma van Wadblik en impressies van eerdere avonden vindt u op:  www.waddenacademie.knaw.nl en www.filmhuisleeuwarden.nl.