VVV’s op Wad werken samen

De besturen van de VVV’s op Ameland en Schiermonnikoog laten onderzoeken of ze meer kunnen samenwerken.

De organisaties denken dat ze hun kennis en ervaring kunnen bundelen. Daarnaast gaat de samenwerking met de VVV’s van de andere Waddeneilanden geïntensiveerd worden. Omdat de VVV’s verenigingen zijn, worden de onderzoeksresultaten eerst voorgelegd aan de eigen leden.