Vragen VVD over Waddenfonds

De VVD Friesland wil duidelijkheid van de provincie over het indienen van projecten voor het Waddenfonds. Dit naar aanleiding van het feit dat het fonds overgegaan is van het rijk naar de provincie.

De VVD heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college. Bij de VVD bestaat de indruk dat het proces te traag verloopt. Verder wijzen de liberalen op de afspraak dat de helft van de gelden uit het Waddenfonds ingezet worden voor de economie. Dit zou nu zeker nog niet het geval zijn.

De VVD wil ook weten hoe het college er voor zorgt dat niet al het geld naar overheden en natuurorganisaties gaat.

De vragen op de website van de provincie Fryslân

Meer informatie over het Waddenfonds op deze website