Vragen gesteld over zoutwinning

Tijdens een debat in de Tweede Kamer heeft Lutz Jacobi (PvdA) aan staatssecretaris Dijksma vragen gesteld over de geplande zoutwinning onder de Waddenzee.

Jacobi maakt zich, net als de Waddenvereniging, Vogelbescherming en Natuurmonumenten, zorgen over mogelijke gevolgen voor de natuur als er zout wordt gewonnen onder de Waddenzee. Dijksma is verantwoordelijk voor het afgeven van een natuurbeschermingswetvergunning voor de zoutwinning. Door zoutwinning zou de Ballastplaat kunnen gaan dalen. Deze wadplaat is van groot belang voor bepaalde soorten vogels, zoals de kanoetstrandloper en de bergeend. Dijksma gaf aan dat het van de resultaten van aanvullend onderzoek afhangt of er vergunning afgegeven wordt of niet.