Voortgangsrapportage Samenwerking Beheer Waddenzee naar minister

Het RCW heeft de rapportage over de voortgang in het eerste half jaar voor de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Provincies, Gemeenten, Waterschappen en de Natuurorganisaties. Kortom naar alle samenwerkende partijen in de Samenwerkingsagenda.

Voorzitter Bas Eenhoorn van het Regiecollege Waddengebied stelt in zijn aanbiedingsbrief richting de minister dat hij positief gestemd is over de vorderingen in het eerste halfjaar.

Volledig artikel met Voortgangsrapportage en aanbiedingsbrief