Vooralsnog geen stillegging afvaloven door provincie

De REC in Harlingen wordt voorlopig niet stilgelegd. Wel zal de provincie komende week intensief onderzoek doen. Getoetst moet worden of er aanleiding is de REC op een later moment stil te leggen. Dat is in het kort de uitkomst van het gesprek tussen Gedeputeerde Sjoerd Galema en het college van B&W van Harlingen afgelopen donderdag.

De provincie liet het college weten dat de volksgezondheid van de inwoners van Harlingen ook de zorg is van de provincie. Volgens de provincie is die op geen enkel moment in gevaar geweest.

Hoewel stillegging van de REC op dit moment niet lukt zijn er wel een aantal andere afspraken gemaakt in het kader van informatieverstrekking.

Volledig artikel op website gemeente Harlingen