Volle zaal bij lezing over water en historie

Voor een tot de laatste stoel gevulde zaal hield dijkgraaf Luc Kohsiek op maandagavond 12 november in Cinema Oostereiland in Hoorn een lezing over het ontstaan van Noord-Holland en de rol van dijken en droogmakerijen.

Hij vertelde uitgebreid over de Zuiderzeewerken en de watersnoodrampen in de vorige eeuw: de dijkdoorbraken in 1916, het opblazen van de Wieringermeerdijk in 1945 door de Duitsers, de doorbraak van de Waddenzeedijk op Texel in 1953 (waarbij zes dijkwerkers verdronken) en de doorbraak in 1960 bij Tuindorp Oostzaan. Na de pauze werden historische filmbeelden getoond, onder andere van de voltooiing van de Afsluitdijk.

De avond vond plaats in het kader van Wadblik, een serie lezingen over het Waddengebied en omgeving die op initiatief van o.a. de Waddenacademie worden georganiseerd.