Vogelsterfte door windturbines omlaag met weinig rendementsverlies

In het Eemshavengebied vallen veel vogels ten prooi aan de 88 daar geplaatste windturbines. Veel meer dan in de rest van Nederland. En dat zullen er alleen maar meer worden wanneer de plannen voor nog eens 64 windturbines worden gerealiseerd. Een zogeheten stilstandvoorziening in combinatie met een vogelradar kan het aantal slachtoffers aanzienlijk terugbrengen terwijl het rendementsverlies beperkt blijft tot 1,25%, blijkt uit het rapport ‘Stilstandvoorziening Windturbines Eemshaven’.

Maar liefst 3.000 vogelslachtoffers vallen er elk jaar te betreuren in het windpark Eemshaven. Ter vergelijking: In het windpark Delfzijl-Zuid sneuvelen jaarlijks 225 vogels tussen de wieken. Bij uitbreiding van het park in de Eemshaven zal dat aantal toenemen tot circa 5.000-5.500, constateert Bureau Waardenburg in het rapport dat het in opdracht van de provincie Groningen opstelde. Daarnaast vinden jaarlijks 450 vleermuizen de dood door de windturbines. Dat aantal zal naar verwachting stijgen naar 750. Dat baart de provincie Groningen zorgen.

Per 1 januari is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht geworden. Met deze wet is de verantwoordelijkheid voor het verlenen van ontheffingen verschoven van het Ministerie van Economische zaken naar het college van Gedeputeerde Staten. Het college in Groningen wil alleen ontheffing voor nieuwe windparken verlenen als er maatregelen worden getroffen om de vogelsterfte terug te dringen.

Volledig artikel met download artikel op website ee-eemsdelta