Vogelnesten weggespoeld

SCHIERMONNIKOOG - Het komt steeds vaker voor dat broedplaatsen van vogels in de Waddenzee dreigen te worden overspoeld door hoog water. Dat constateert beheerder Otto Overdijk van Natuurmonumenten. ,,We worden vaker getroffen door zomerstormen. In de afgelopen tien jaar is dat zeven keer gebeurd. Daarvoor was het zelden.”

Afgelopen nacht spande het er opnieuw om, vooral in het oostelijke deel van de Waddenzee. ,,Het waait hard en de wind komt vanuit het noordwesten. Dat betekent dat er met vloed veel water binnenkomt dat bij eb vervolgens weer moeilijk weg kan vanwege de wind. En er is springtij, dus dan zijn de vloeden hoger. In het westen is dat minder, daar is de Waddenzee breder.”
 
Gistermiddag was de waterstand 1,60 boven NAP. Normaal ligt dat net boven de meter. Een waterstand van meer dan 1,50 meter is echter al funest voor soorten als de stern en tureluur op Schiermonnikoog, meldt Overdijk. Afgelopen weekend zijn al een paar nesten van scholeksters en tureluurs weggespoeld.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad