Vogelnesten weggespoeld

Door de harde wind en het hoge water zijn dinsdag grote aantallen vogelnesten op Ameland en Schiermonnikoog weggespoeld. Op Schier gingen broedsels van visdiefjes en scholeksters verloren.

Op Ameland liepen de Feugelpôlle en de Westerkwelder bij Hollum onder water. Daar gingen duizenden nesten van meeuwen en sterns verloren in de golven. Door de harde wind stond het water een meter hoger dan normaal het geval is.