Vogeleiland van bagger Schiermonnikoog

Met het slib dat elk jaar uit de jachthaven van Schiermonnikoog wordt gehaald, kan het beste een nieuwe kwelder worden aangelegd tussen de veerdam en de jachthaven.

Dat concludeert het Programma naar een Rijke Waddenzee in een rapport over de problematiek van het baggerslib.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Schiermonnikoog. Die zit al jaren met dat baggerslib van de jachthaven in de maag. Niet baggeren betekent dat schepen droog komen te liggen. ,,En dat wil niemand”, zegt Kees Boer, hoofd buitendienst van de gemeente.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad