Vogeldrukte op Texel

Het is druk op het wad. Vooral als het vloed wordt zwermen wolken van soms tienduizend wadvogels door de lucht, op zoek naar een plek om hoog water af te wachten. Om daarna weer zo snel mogelijk de droogvallende platen op te zoeken. Er moet gegeten worden, want ze zijn onderweg! De vogeltrek is in volle gang en dat merken we op Texel!

Steltlopers 

Wadvogels, die ook vaak steltlopers worden genoemd omdat ze doorgaans tamelijk lange poten hebben, zijn er in heel wat soorten. Op het wad vind je vooral veel strandlopers, kanoetstrandlopers, bonte strandloper en kleine strandlopers om maar een paar te noemen, en wulpen en rosse grutto’s. De meeste broeden in het hoge noorden van Scandinavië en Siberië. Het broedseizoen daar duurt maar kort. Eind mei komen de vogels aan en direct na het broeden in juni en juli vertrekken ze weer. Langer duurt de noordelijke zomer niet. In de winter zoeken ze de Afrikaanse warmte op, waar voedsel in overvloed te vinden is in Mauretanië en andere kustgebieden. De Waddenzee ligt ongeveer halverwege die lange tocht. Hier doen de vogels op de heen- en terugweg de kracht op voor de tweede helft van hun reis. Daarvoor moeten ze elke minuut die ze hebben gebruiken om te eten en te rusten.