Vliegbewegingen boven de Marnewaard van 12 tot en met 16 oktober 2015

Van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober 2015 vinden er boven oefengebied de Marnewaard vliegactiviteiten plaats met jachtvliegtuigen. Het betreft hier vluchten ten behoeve van Close Air Support-opleidingen van de Koninklijke Landmacht. De vluchten vinden van maandag tot en met vrijdag plaats tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Tijdens deze oefeningen trainen zogenaamde Forward Air Controllers van de Koninklijke Landmacht vanaf de grond Close Air Support. Hierbij gaat het om militairen die vanaf de grond per radio aanwijzingen geven aan vliegers van jachtvliegtuigenover de precieze locatie van de aan te vallen doelen. Het is noodzakelijk om deze samenwerking in praktijksituaties te beoefenen. Hiertoe vinden in het jaar verschillende oefeningen plaats in het luchtruim boven Nederland.

In het vastgestelde oefengebied vinden vliegbewegingen plaats met militaire jachtvliegtuigen op 1500 voet (500 m) met uitzondering van het Waddengebied, het Natura 2000 gebied Lauwersmeer. Boven het militaire oefenterrein de Marnewaard geldt een minimum vlieghoogte van 250 voet (75 meter).

Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor klachten kunt u eveneens op de website van Defensie terecht en kan worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.