Vliegbewegingen boven de Marnewaard

In verband met de oefening Basic Windmill vinden van dinsdag 21 februari tot en met vrijdag 24 februari vliegactiviteiten plaats boven het militaire oefenterrein de Marnewaard.

De Koninklijke Luchtmacht oefent deze periode, samen met eventuele bondgenootschappelijke luchtstrijdkrachten, vluchten ten behoeve van Close Air Support. Tijdens deze oefeningen wordt er op dinsdag tot en met donderdag gevlogen tussen 09.00 uur ´s ochtends en 16.30 uur ´s middags. Op vrijdag wordt er gevlogen tussen 09.00 uur en 13.00 uur.

De oefening Basic Windmill vindt plaats in verband met de basisopleiding van zogenoemde Forward Air Controllers. Hierbij gaat het om militairen die vanaf de grond per radio aanwijzingen geven aan vliegers van jachtvliegtuigen over de precieze locatie van de aan te vallen doelen. In het kader van hun opleiding moeten cursisten in praktijksituaties leren samenwerken met vliegtuigen van verschillende NAVO-bondgenoten. Hiertoe vinden in het jaar verschillende oefeningen plaats in het luchtruim boven en rondom het militair oefengebied de Marnewaard.

In de vastgestelde oefengebieden rondom de Marnewaard vinden vliegbewegingen plaats met militaire jachtvliegtuigen op 1000 ft (300 m) boven het vastgestelde oefengebied, met uitzondering van het Waddengebied, het Natura 2000 gebied Lauwersmeer. Boven het militaire oefenterrein geldt een minimum vlieghoogte van 250 voet (75 meter).

Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Klachten kunnen worden ingediend via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen/klachten of via het gratis nummer 0800-0226033.