Vispassage Noordpolderzijl

Net als mensen zijn vissen echte forenzen. Ze reizen voortdurend heen en weer. Sommige vissen wisselen ook een leven in zoet en zout water af. Vissen als de paling, rivierprik, spiering en de driedoornige stekelbaars gebruiken de binnenwateren van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe om er te paaien of op te groeien.

De mensen hebben alleen in de loop der tijd voor veel barrieres gezorgd, zoals dijken, waardoor de migratie van vissen lastig is geworden. De logistieke problemen hebben invloed op de visstand. Met geld vanuit het Waddenfonds gaan de waterschappen een groot aantal barrieres opheffen.

Artikel op website Waddenvereniging