Vispassage gemaal Balgdijk klaar

In gemaal Balgdijk in de Van Ewijcksluis (Anna Paulowna) is een vispassage gerealiseerd. Door deze passage is een barrière in de vismigratie-route tussen de Waddenzee en de Anna Paulowna polder opgelost. Soorten als aal, stekelbaars en spiering maken hiervan gebruik om in het zoete binnen-water te paaien en op te groeien.

Aan de binnenzijde van het gemaal is een apart 'zoetwaterbassin' gemaakt. Dit bassin vult zich met zoet polderwater. Het bassin is via een koker die door het gemaal loopt verbonden met het Balgkanaal. Het zoete water dat vanuit het bassin door de koker richting dit kanaal stroomt, werkt als een lokstroom voor vissen. De vissen zwemmen door de koker in het bassin. Na verloop van tijd sluit de koker en stroomt het water met de vissen in de polder. In het najaar, als de vissen weer naar zee trekken werkt het systeem andersom. De werking van deze passage is te vergelijken met een toilet. Hierdoor noemen we het ook wel een vistoilet.

Volledig artikel op website Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier