Vismigratierivier Afsluitdijk in 3D

Aan de Afsluitdijk moet over enkele jaren een unieke vispassage gerealiseerd zijn. Om te laten zien hoe deze Vismigratierivier werkt is een film met 3D animatie gemaakt.

De kilometerslange Vismigratierivier, vormt straks een natuurlijke verbinding tussen de Waddenzee en IJsselmeer. De Vismigratierivier is een systeem dat nog nergens ter wereld bestaat. Vele regionale partijen werken samen onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk om dit ambitieuze plan te realiseren.

Het nut van de Vismigratierivier
Verbindingen tussen zee en binnenwater zijn nodig omdat veel vissen brak- of zoetwater nodig hebben om zich voort te planten. Door aanleg van de Vismigratierivier kunnen vissoorten rond de Afsluitdijk zich herstellen. Ook soorten die met de aanleg van de Afsluitdijk verdwenen zijn, krijgen daarmee weer een kans. Gedeputeerde Kramer van Provincie Fryslân is enthousiast over het plan: “Het is goed voor een veerkrachtig ecosysteem. Daar profiteren de vissen en de vogels van. En daarmee ook de IJsselmeer- en Waddenzeevisserij en dat is goed voor de werkgelegenheid.”

Volledig artikel met animatie op website Waddenvereniging