Vismigratiekaart online

De vismigratiekaart is een onderdeel van het Waddenfondsproject ’Ruim baan voor vissen in het Waddengebied‘ en heeft tot doel een duurzaam herstel van de vismigratie tussen de Waddenzee en de zoete binnenwateren van Noord-Nederland te verkrijgen.

Op dit moment staan stuwen, gemalen en sluizen een gezonde visstand veelal in de weg. Voor vissen vormen deze kunstwerken vaak een gevaarlijke of soms onneembare barrière. Alleen al in Noord-Holland zijne er al ruim 55 verschillende belangrijke obstakels. In feite zijn er dus nog meer knelpunten. Om de Waddenzee aan een gezond ecosysteem te helpen, is het van belang dat de migratieknelpunten tussen zoet en zout water worden opgelost.

Volledig artikel en link naar de vismigratiekaart