Vishevel en gemaal Roptazijl zaterdag 14 mei open voor publiek

Hoe passeert een vis de zeedijk?

In het verleden was het voor vissen vrijwel onmogelijk de zeedijk bij Roptazijl te passeren. Een vishevel zet nu vooral driedoornige stekelbaarzen en glasaal succesvol over de dijk. Tijdens de internationale open dag vismigratie op zaterdag 14 mei 2011 geven Wetterskip Fryslân en Sportvisserij Fryslân aan jong en oud uitleg over de reis van vissen van zout naar zoet water, hun paai- en leefomgeving, de werking van de vishevel en het gemaal. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er rondleidingen.

Trekvissen hebben in Fryslân amper mogelijkheden om van de zee naar het binnenwater te trekken. Zo vormt de zeedijk een onneembare hindernis. Ook gemalen en sluizen kunnen vissen nauwelijks passeren. Het gevolg is een lagere en minder gevarieerde visstand in de Friese wateren.

Om de vismigratie te helpen, heeft Wetterskip Fryslân tien jaar geleden een vispassage in Roptazijl bij Harlingen aangelegd. Van oudsher is Roptazijl een plek waar de drang van vis om de binnenwateren in te trekken groot is. De driedoornige stekelbaarzen willen hier in het vroege voorjaar naar het zoete water zwemmen om te paaien. De jonge glasaal trekt helemaal vanuit de Sargassozee naar Fryslân om in het binnenwater in een paar jaar uit te groeien tot een volwassen paling.

Werking vispassage

De vispassage bij het Roptagemaal lokt vissen die richting zoet water willen trekken op een speciale manier. De hevelinstallatie in de dijk pompt het zoete water uit de poldersloot naar een grote betonnen bak aan de zeekant. Daar waar het zoete water uit de bakken stroomt, verzamelen zich grote concentraties vissen. De driedoornige stekelbaarzen en glasaal zwemmen tegen de stroom in de bak in. Op gezette tijden worden het water en de vissen met behulp van een vacuümpomp over de 9 meter hoge dijk geheveld en overgezet in het binnenwater.