Vijfde Waddenfondsdag over de Wadden als Werelderfgoed

Het jaarlijkse congres van het Waddenfonds gaat dit jaar over de Waddenzee als Werelderfgoedgebied. Op donderdag 26 november zullen tijdens de Waddenfondsdag sprekers uit binnen- en buitenland zich buigen over de vraag hoe de Waddenzee het predicaat van Werelderfgoed succesvol kan benutten.

De Waddenzee staat sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst van Unesco, maar het gebied lijkt zes jaar later nog maar beperkt gebruik te maken van deze status. Dr. Sam Rose van Jurassic Coast, een Werelderfgoedgebied aan de zuidwestkust van Engeland, zal onder andere vertellen over de Britse aanpak en ervaringen.

Tijdens de Waddenfondsdag zal het nieuwe Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds zijn ambities en plannen bekend maken voor het komende jaar. Ook is er een presentatiemarkt met projecten die met financiële steun van het Waddenfonds in uitvoering zijn.

De Waddenfondsdag vindt dit jaar plaats in de Martinikerk in Groningen.