Vestiging Google in de Eemshaven biedt kansen voor bijzondere natuur

Google gaat een nieuw Europees datacentrum bouwen in de Eemshaven in Groningen. Met de bouw is een investering gemoeid van 600 miljoen euro. De bouw levert de komende jaren voor 1.000 mensen werk op. Het centrum zelf is naar verwachting goed voor 150 permanente banen in Groningen. Bij de vestiging van het datacentrum wordt tevens ruim 18,5 hectare nieuwe natuur ontwikkeld.

Samenwerking met de Groningse natuur- en milieuorganisaties gold als voorwaarde voor deze ruimtelijke uitbreiding van het industriegebied in de Eemshaven. Samen met Groningen Seaports en het Programma Rijke Waddenzee heeft de Natuur en Milieufederatie gezocht naar mogelijkheden om een hogere natuurwaarde te creëren in het gebied, en de milieueffecten te minimaliseren. Daarnaast is meegedacht over de landschappelijke inpassing van het datacentrum.

Bij de ontwikkeling van Google wordt 18,5 hectare ‘zwak brakke natuur’ gecreëerd. Zwak brakke wateren zijn naast mild zout ook erg voedselrijk. Dat betekent dat bijvoorbeeld de paling er goed kan opgroeien, omdat er zoveel voedsel te vinden is. Vroeger bestonden in Groningen veel meer van dit soort zwak brakke wateren. In combinatie met al bestaande plannen voor natuurvriendelijke oevers en een vispassage in dit gebied geeft dit grote kansen voor vissen.

Het datacentrum wordt gebouwd op een terrein van meer dan 40 voetbalvelden groot. Het moet ruimte bieden aan vele tienduizenden servers die het internetbedrijf nodig heeft om zijn diensten goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld de Google-zoekmachine en Google-mail (Gmail). Naast de betrouwbare energielevering en de aanwezigheid van goed opgeleide ICT-ers en technici, heeft Google voor Nederland gekozen omdat het op een wereldwijd internetknooppunt ligt. Elf van de vijftien zeekabels voor digitaal verkeer tussen Amerika en Europa lopen via Nederland.