Verzwakte dijk bedreigt oefenterrein Marnewaard

Vanwege noodherstel aan de verzwakte Lauwersmeerdijk langs het oefenterrein de Marnewaard, kan er de komende tijd op werkdagen niet geschoten worden op de naastgelegen schietbaan. Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat zijn gisteren begonnen met de herstelwerkzaamheden die ongeveer 8 weken duren. Dit heeft onder meer invloed op de schietopleiding van het CV90-infanteriegevechtsvoertuig.

Het waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen, vaardigde maandag een noodverordening uit voor een stuk dijk van 200 meter langs de vaargeul het Vierhuizergat. Een geul in de Waddenzee verplaatste zich het afgelopen jaar naar de kust, waardoor onder water het zand voor de dijk is weggespoeld.

Om te voorkomen dat stormen in het winterseizoen de dijk op die plek beschadigen, gaan het waterschap en Rijkswaterstaat zand terugstorten en vervolgens verstevigen met steen. Tegelijkertijd wordt de stroomsnelheid verlaagd om verdere slijtage te verminderen. Dit gebeurt door de geul te verbreden en ondieper te maken. Het diepe gedeelte wordt aangevuld met het materiaal dat gebaggerd wordt voor de verbreding. Bij de werkzaamheden worden sensoren geplaatst die de dijk van binnenuit in de gaten houden.

Mogelijke gevolgen
Hoewel de kans minimaal is, is een dijkdoorbraak nog steeds mogelijk. Mocht dit gebeuren dan is er een reactietijd van 8 uur om te evacueren. Hoe hoog het water komt te staan of hoever landinwaarts, is op dit moment niet bekend. Wel dat dan het oefenterrein en de kazerne ontruimd moeten worden. Dat betekent uiteraard schade aan het terrein, dat onder meer van een drainagesysteem is voorzien. Ook de elektrische installatie van het schietterrein en een radiostation lopen dan het gevaar beschadigd te raken.