Verzoek plan van aanpak verbetering beheer Waddenzee

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft de minister van I&M verzocht het plan van aanpak ter verbetering van het beheer van de Waddenzee begin 2014 aan de Kamer te sturen.

Samen met de staatssecretaris van Economische Zaken heeft de minister het Regiecollege Waddengebied (RCW) en de Beheerraad verzocht een plan van aanpak op te stellen voor de optimalisatie van het beheer in de Waddenzee.

De volledige brief van de minister aan de Tweede Kamer (pdf, 65 Kb)