Verzet Schier tegen leidingen

Schiermonnikoog komt in verzet tegen de mogelijke komst van kabels en leidingen voor het nieuwe windmolenpark ten noorden van het eiland. Er zijn vier plekken waar de leidingen gelegd kunnen worden en één daarvan is dwars over het eiland.

Nationaal Park Schiermonnikoog heeft laten weten dat de bewoners en natuurbeheerder Natuurmonumenten hier bezwaar tegen maken. De leidingen lopen dwars door een belangrijk vogelbroedgebied. De strook grond waarin de kabels  liggen, moet vrij gehouden worden zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud.

Dat betekent een grote ingreep in het landschap. Het Nationaal Park is überhaupt tegen het plan voor de windmolens, omdat ze vanaf het eiland zichtbaar zijn. Beheerder Natuurmonumenten is voorbereid om het juridische gevecht aan te gaan en wordt gesteund door andere organisaties, zoals Vogelbescherming Nederland.