Vervanging damwand in jachthaven Vlieland

IJs en weder dienende, zal aannemer De Boer & De Groot uit Harlingen op maandag 14 januari beginnen met het vervangen van de damwand langs de noordelijke dam van de havenmond van de jachthaven.

De steiger aan deze kant van de havenmond zal in zijn geheel worden opgenomen en vernieuwd. Daarbij zullen voor zover mogelijk de nog bruikbare delen worden hergebruikt. Voor het terugplaatsen en vernieuwen van de steiger heeft de provincie Fryslân een subsidie verleend.   

Gedurende de periode van de werkzaamheden zal het werkterrein niet toegankelijk zijn. Dit is aangegeven met bebording en hekken. Er zijn zodanige afspraken met de aannemer gemaakt, dat het scheepvaartverkeer, zoals de KNRM, te allen tijde van de havenmond gebruik kan maken.

Volgens de planning moet de haveningang vanaf 1 maart weer geheel vrij zijn van werkschepen. De afwerking van de steiger en de oeverbekleding kan nog tot in maart doorlopen. Deze werkzaamheden zullen vanaf de wal plaatsvinden.