Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee blijft grotendeels in stand

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het tracébesluit voor het verruimen van de vaarweg Eemshaven-Noordzee met een kleine aanpassing in stand gelaten. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (5 augustus 2015).

Tegen het besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van september 2014 waren onder meer Coöperatie Mobilisation for the Environment en de Stichting Natuur en Milieu en de Duitse gemeenten Krummhörn en Jemgum en Stadt Borkum bij de hoogste bestuursrechter in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Bezwaren
De bezwaarmakers vrezen dat Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden worden aangetast vanwege het verspreiden van het slib dat door verruiming van de vaarweg vrijkomt. Dat heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit, maar tast ook het leefgebied van beschermde vogelsoorten aan, aldus de bezwaarmakers. Verder zou het tracébesluit leiden tot een grotere stikstofneerslag op beschermd duingebied, terwijl dat gebied al overbelast is.

Volledig artikel met tekst uitspraak op website ee-eemsdelta