Verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee afgewezen

DEN HAAG - Naast de vergunningen voor de kolencentrale van RWE/Essent heeft de Raad van State ook het tracébesluit voor de verruiming van de vaargeul van de hoofdvaarweg Eemshaven-Noordzee vernietigd.

 

Tegen het besluit van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat waren onder meer de Waddenvereniging en een groot aantal inwoners en bedrijven uit Duitsland in beroep gegaan. Het tracébesluit zou onvoldoende waarborg bieden voor een veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Zo zou de Doekegat Reede, een noodankerplaats waar schepen die afhankelijk zijn van het getijdesysteem voor anker kunnen gaan in geval van een calamiteit, niet toegankelijk zijn gemaakt voor bulkschepen met een grote diepteligging.

Artikel op website RTV Noord

Persbericht op website Raad van State