Verruiming sluis Kornwerderzand

De sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand wordt mogelijk verruimd. Minister Schultz van Haegen geeft de regio ruimte om hier, samen met het Rijk, een oplossing voor te zoeken.

Door de passage bij Kornwerderzand te vergroten kunnen grotere schepen Lemmer, Makkum, Urk en de regio Zwolle, Kampen, Meppel bereiken. Dit geeft naast een behoorlijke omzetgroei voor bedrijven in deze regio ook meer werkgelegenheid.

De Afsluitdijk wordt de komende jaren opgeknapt door het Rijk. De sluisverbreding bij Kornwerderzand valt deels samen met de versterking van de primaire waterkering waarvoor het Rijk verantwoordelijk is. “Reden om als regionale overheden hier samen voor te gaan”, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân. “Deze investering is niet alleen goed voor het scheepvaartverkeer, maar ook voor de jacht- en scheepsbouw. Daarnaast is het ook goed voor de doorstroming van het verkeer op de Afsluitdijk, de bouwsector en de herinrichting van Kornwerderzand.”

Artikel op website afsluitdijk