Verrassend veel vogelnesten op het Rif

Afgelopen vrijdag, 27 mei, heeft de bemanning van de Krukel (Eén van de vier boten van de Waddenunit) een vogelnesten-inventarisatie uitgevoerd op het Rif. Dat is een zandplaat in de Waddenzee tussen Schiermonnikoog en Ameland. De inventarisatie vond plaats in samenwerking met de vrijwillige vogelwachters van Engelsmanplaat en een boswachter van Staatsbosbeheer Ameland.

De zandplaat ten noorden van Engelsmanplaat die sinds 2 mei door bebording is afgesloten is in een brede linie afgespeurd. De weersomstandigheden waren perfect, weinig wind en zonnig.

De aantallen nesten die werden gevonden overtroffen de verwachtingen: 300 nesten van de visdief, 157 nesten van de noordse stern, 123 nesten van de dwergstern, 6 nesten van een scholekster en 1 nest van een zilvermeeuw. Er werden 2 paartjes strandplevier gesignaleerd. De nesten daarvan werden echter niet gevonden.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee