Vernieuwing Regie College Waddengebied afgerond

Arjan Berkhuysen en Eisse Luitjens zijn benoemd in het RCW. Berkhuysen en Luitjens zijn benoemd als vertegenwoordiger van respectievelijk de natuurorganisaties en het bedrijfsleven. Eerder werd Bas Eenhoorn al benoemd als onafhankelijk voorzitter. Met deze benoemingen is de integraliteit van het RCW versterkt. Het RCW is nu op volle sterkte en de vernieuwing is afgerond.

In het RCW zijn nu Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen, bedrijfsleven en natuurorganisaties vertegenwoordigd. Het is de plaats waar zij elkaar ontmoeten en informeren. Het RCW kijkt met integrale blik naar het Waddengebied en stemt de verschillende belangen op elkaar af. Er wordt informatie gedeeld en leden buigen zich over de ontwikkelingen die ontstaan binnen het Waddengebied.

Volledig artikel op waddenzee.nl