Vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers

LEEUWARDEN - De vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers is gelanceerd tijdens de opening van watersportbeurs Boot Holland in het WTC Expo in Leeuwarden. Burgemeester Albert de Hoop van Ameland overhandigde namens de initiatiefnemers het eerste exemplaar aan journalist en wadvaarder Frits Wester.

De vernieuwde Erecode geeft gedragsregels voor recreanten die op bezoek zijn in het Werelderfgoed Waddenzee. Een vernieuwing was nu echt nodig,  zegt Janny du Bois van het Watersportverbond: ,,De toon is nu vriendelijker en legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Inhoudelijk hebben we bijvoorbeeld meer aandacht voor het belang van hoogwatervluchtplaatsen voor vogels. Zo adviseren we pas van boord te gaan als vogels die op de waterlijn foerageren, zijn verdwenen. En het snelvaren hebben we voor het eerst benoemd. Dit mag alleen in de betonde geulen tussen zee, havens en in de veerbootroutes.

Artikel op website Ik pas op het Wad