'Vernieuw Afsluitdijk'

Het provinciebestuur van Fryslân houdt vast aan de plannen om de Afsluitdijk te vernieuwen.

De commissie Nijpels maakte onlangs bekend dat alleen een verbetering van de veiligheid met een nieuwe asfaltlaag financieel haalbaar is.

Woensdag wordt in Den Haag overlegd over de dijk. Gedeputeerde Tineke Schokker gaat de staatssecretaris zeggen dat Fryslân niet alleen een nieuwe asfaltlaag op de Afsluitdijk wil.