Verkweldering Noorderleech uitgebreid

In een deel van het Noorderleech bij Marrum gaat It Fryske Gea de zomerdijk doorprikken om een stuk van de buitendijkse zomerpolders door de Waddenzee te laten onderlopen.

De pachtboeren zijn niet blij met de verkweldering. Ze verliezen een stukje grond en vrezen meer overlast van ganzen die aan de andere kant van de dijk komen grazen.

Van het Noorderleech - totaal zo’n zevenhonderd hectare - wil It Fryske Gea minimaal 250 hectare verkwelderen. In 2001 heeft de natuurorganisatie al een proefverkweldering gedaan in het Noorderleech, waarbij 135 hectare van de buitendijkse polders werd blootgesteld aan de Waddenzee.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad