Verkoop natuurgrond voor nieuwe school op Vlieland

De gemeente Vlieland wil graag nieuwe onderwijshuisvesting realiseren. Het nieuwe gebouw moet plaats bieden aan de basisschool, de school voor voortgezet onderwijs, kinderopvang en bibliotheek.

Hiervoor moet de huidige VMBO aan de Lutinelaan worden uitgebreid. Vrijwel alle grond buiten het dorp behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur; Staatsbosbeheer is hiervan de natuurbeheerder. Staatsbosbeheer verleent medewerking aan de realisatie van de plannen door verkoop van de benodigde natuurgrond aan de gemeente. Op 11 december 2012 tekenen de beide partijen hiervoor een intentieovereenkomst.

Ontwikkelagenda Wadden

Deze aanstaande verkoop is een van de actiepunten uit de Ontwikkelagenda Wadden, waarin de Waddengemeenten en Staatsbosbeheer samenwerken om een goede balans te vinden tussen natuurontwikkeling en sociaaleconomische ontwikkeling op de eilanden.

Bestemmingsplan

Op 26 maart 2012 besloot de gemeenteraad van Vlieland dat nieuwbouw van de nieuwe school doorgang kan vinden. Op dit moment is de gemeente bezig met diverse uitwerkingsplannen. Het bestemmingsplan Vlieland-Kom, waar het uitbreidingsgebied onderdeel van uitmaakt, moet ook gewijzigd worden. De grond waarop de uitbreiding moet plaatsvinden heeft nu de bestemming ‘Bos’ en wordt gewijzigd in ‘Maatschappelijk’.

Burgemeester en portefeuillehouder Onderwijs Yorick Haan: “Met deze intentieovereenkomst komen we een stap dichterbij de realisatie van een nieuw gebouw dat een grote rol gaat spelen in de leefbaarheid van het eiland.”

Natuurcompensatie

Door de uitbreiding van de school verdwijnt natuurgrond. Staatsbosbeheer en de gemeente Vlieland kijken de komende maanden samen naar de mogelijkheden die de gemeente heeft voor compensatie op Vlieland. Regiodirecteur Herman Sieben van Staatsbosbeheer: “Het is altijd jammer om groen te verruilen voor rood, maar het gaat hier om een groot maatschappelijk en sociaaleconomisch belang. Bovendien is op een eiland beperkt grond beschikbaar. Daarom voelt Staatsbosbeheer een grote verantwoordelijkheid om de bouw van de nieuwe school mogelijk te maken.”