Verdieping vaarwater Boontjes

Liander start vanaf maandag 18 maart 2013 met het verdiepen van de gasleiding in het vaarwater Boontjes. De duur van de werkzaamheden worden geschat op ca. 6 weken, of zoveel langer als noodzakelijk is.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de vaartuigen “Coastal Digger” en de “Coastal Mate” deze schepen zijn te bereiken op VHF kanaal 10.

 De mogelijkheid bestaat dat door deze werkzaamheden een stremming van de vaargeul ontstaat. In dat geval wordt passeren mogelijk van twee uur voor tot twee uur na hoogwater te Harlingen op die dag.

 Schepen die vanaf Kornwerderzand of Harlingen via de Boontjes varen dienen voor vertrek uit deze havens contact op te nemen met het werkvaartuig “Coastal Digger” dit i.v.m. het voorkomen van passage problemen ter plaatsen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat verkeersbegeleidende maatregelen worden toegepast.