“Verbind Werelderfgoedstatus Waddengebied met de Sustainable Development Goals van de VN”

Donderdag 5 november jl. vond een lezing met het thema 'Sociaal-Economische Waarde van het Waddengebied' plaats, georganiseerd door de Waddenacademie en SER Noord-Nederland.

Tijdens de lezing gaf Greetje van den Bergh, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie en voormalig voorzitter van de Nederlandse UNESCO commissie, haar visie op de waarde van het Werelderfgoed Waddengebied.

Volgens Van den Bergh biedt het Werelderfgoedstatus het Waddengebied vijf voordelen én kansen:

Het is goed voor het imago van het Waddengebied;
Het zorgt voor internationale erkenning;
Het zorgt voor formeel commitment van de overheid;
Het stimuleert wetenschappelijk onderzoek;
En last but not least versterkt het het bewustzijn van de lokale bevolking: mensen zijn er trots op.

Volledig artikel op website Waddenacademie