Veel riemwier op strand Texel

Lange groene slierten sieren de vloedlijn van het Texelse strand. Het zijn kluwen riemwier die van de Normandische rotskusten naar onze stranden zijn gedreven.

Bij ruw weer in het najaar raken die los en drijven met de zeestroming mee de Noordzee in. Bij westenwind spoelen de kluwen op onze stranden aan. Het is leuk om het riemwier goed te bekijken. Aan de voetjes zitten vaak exotische wiertjes of zeediertjes vastgehecht.