Veel plevieren op Wad door zachte winter

Voor de vogels op het wad die het niet zo op vorst hebben, is deze zachte winter best prettig. Zij kunnen lekker rond de Waddenzee blijven hangen en hoeven niet verder naar het zuiden te reizen.

Vrijwilligers van SOVON vogelonderzoek, die elke winter de vogels in het Waddengebied tellen, kunnen dat goed merken….bij de goudplevier bijvoorbeeld. Wanneer het wintert tijdens de midwintertelling, zoals in 2010 en 2011, zijn er maar enkele honderden goudplevieren te vinden in het Waddengebied. Nu telden ze er maar liefst 21.000!