Veel konijnen op Terschelling

Op Terschelling leven op dit moment veel konijnen. Opvallend is, dat er bijna geen zieke konijnen op het eiland zijn. Vaak zorgen ziekten als myxamatose voor veel sterfte, maar dat is hier niet het geval.

Mogelijk komt dat omdat het aantal konijnen slechts langzaam toeneemt en ze elkaar niet veel tegenkomen. De ziekte wordt namelijk overgebracht door vlooien. Ook kan het koude voorjaar een rol hebben gespeeld.

De konijnen zijn belangrijk voor de natuur, omdat ze zorgen voor open plekken waar vogels als de bergeend en de tapuit in de holen broeden.