Veel belangstelling voor dijkverbetering en koppelprojecten

De dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl en de koppelprojecten leven in Delfzijl en omgeving. Dat bleek tijdens een informatiemarkt in de Brede School Noord in Delfzijl.

Zeker 240 mensen lieten zich op 30 november en 1 december informeren. Het waterschap Noorderzijlvest gaf uitleg over wat nodig is om de dijk te verbeteren. De gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en natuurorganisaties gaven een toelichting op de koppelprojecten die aan de dijkwerkzaamheden worden verbonden.

Volledig artikel op Groninger Courant