Vaart achter baggeren vaargeul

Rijkswaterstaat zet op dit moment extra schepen in om de vaargeul naar Ameland uit te baggeren.

Het werk moet op 7 maart klaar zijn, maar door het ijs op het Wad hebben de werkzaamheden lang stilgelegen. Er worden nu zelfs schepen uit België ingezet om de einddatum te halen. Het baggeren van de vaargeul is nodig omdat door dichtslibbing o.a. de veerboot naar Ameland met regelmaat vastloopt.