Vaarroute Waardgronden: Nieuwe zomervaarroute tussen Ameland en Terschelling

Alternatief voor Blauwe Balg, Boschgat en Vingegat

 

Nieuwe vaarroute Waardgronden
De route Waardgronden is vanaf halverwege de maand juli een extra vaarroute tussen de eilanden Ameland en Terschelling. Door deze kortere route te kiezen krijgen de zeehonden en vogels in de Blauwe Balg meer rust.

 

Rust voor dieren en snellere vaarroute
De route Waardgronden is ook alleen toegankelijk rond hoogwater, maar is een kortere route met minder tegenstroom dan de Blauwe Balg, die veel schepen nu gebruiken. Vlak naast de Blauwe Balg is een hoge zandbank de rustplaats voor tientallen zeehonden en duizenden vogels. De dieren worden hier vaak verstoord. Om ze zoveel mogelijk rust te geven, is een extra alternatieve route geopend.

Open als het kan
Ook in het gebied van de Waardgronden ten zuiden van de Blauwe Balg komen in mei en juni veel zwangere zeehonden voor. Ze zoeken hier rust om hun jongen te werpen. In die periode zijn ze zeer gevoelig voor verstoring door scheepvaart. Als in juli de zeehonden zijn geboren, vertrekken de moeders met hun jongen uit dit gebied. Zodra dit het geval is wordt de route door de Waardgronden opengesteld. Gele tonnen geven aan waar de doorvaart is toegestaan.

De openstelling wordt bekendgemaakt op de website www.nautin.nl en via twitter @blauwebalg.

Pilotproject
De nieuwe tijdelijke route Waardgronden is een pilotproject in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Dit plan heeft als doel de balans tussen vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee te verbeteren. Op enkele kwetsbare plekken worden daarom oplossingen gezocht, voor zowel natuur als recreanten. Als blijkt dat de vaarroute inderdaad een verbetering voor scheepvaart én natuur is, kan deze zomerroute definitief worden.

Binnen het Actieplan werken zo’n twintig organisaties samen, zoals natuurorganisaties, verenigingen op het gebied van watersport en overheden.

Voor reacties en vragen kunt u terecht bij de Waddenunit van het Ministerie van Economische Zaken:

bemanning Krukel.

Tel. 06-53150610
Email - waddenunit@minez.nl
Twitter - @blauwebalg

download de folder Waardgronden