Vaargeul Slenk in de Waddenzee op orde

De vaargeul Slenk in de Waddenzee is qua diepgang en breedte op orde. Dit concludeert Rijkswaterstaat op basis van metingen die vorige week zijn verricht nadat de veerboot de Midsland van rederij Doeksen tussen Harlingen en Terschelling in de Slenk aan de grond was gelopen.

Rijkswaterstaat trekt deze conclusie op basis van lodinggegevens die recentelijk door zowel de baggeraar als door Rijkswaterstaat zijn verricht. De Slenk voldoet aan de gestelde eisen en is een stabiele geul.

De Slenk is de hoofdvaarroute tussen Harlingen en Terschelling. Rijkswaterstaat houdt de morfologische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van de vaargeul het Schuitegat, tussen Vlieland en Terschelling. Hieruit blijkt dat het Schuitegat geen natuurlijke geul wordt met voldoende breedte en diepgang. De Slenk blijft het beste alternatief.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de Waddeneilanden.

Met de Waddengemeenten en rederijen zijn afspraken gemaakt over de streefdieptes waaraan de vaargeulen in het Waddenzee moeten voldoen. Rijkswaterstaat houdt zich aan die dieptes door regelmatig te baggeren waardoor de vaargeulen bevaarbaar blijven.