Vaargeul op orde

Rijkswaterstaat monitort continu de vaargeulen in het Waddengebied. Naar aanleiding van het vastlopen van de veerboot donderdagmiddag 12 januari bij de Glinder heeft Rijkswaterstaat daar vanochtend opnieuw diepte- en breedtemetingen uitgevoerd.

De uitkomsten van dit onderzoek kwamen overeen met recente metingen waaruit ook bleek dat de geul voldoet aan de afgesproken breedte en diepte.

Vaargeul de Glinder in de Waddenzee – de hoofdvaarroute tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog- is dus qua diepgang en breedte op orde. Er is geen sprake van nieuwe of schuivende zandplaten.