Vaargeul naar Ameland wordt mogelijk korter

AMELAND - Om de vertragingen van de veerdienst van Holwerd naar Ameland te verminderen, overweegt het rijk om een bocht van de vaargeul af te snijden. Dat is een van de mogelijke oplossingen die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) voorstelt in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor een oplossing op de korte termijn is gekeken naar de vaargeul en aanpassing van de dienstregeling van Wagenborg. Met de afsnijding wordt de vaarroute met 850 meter korter, waardoor de vaartijd met ongeveer 3,5 minuut afneemt. Het onderzoek naar deze oplossing duurt ongeveer negen tot twaalf maanden. Daarna volgen de voorbereiding, het ontwerp en de realisatie van het project. Als alles meezit kan de afsnijding medio 2017 af zijn. De kosten worden beraamd op een miljoen tot anderhalf miljoen euro, exclusief beheer- en onderhoudskosten.

De kamerbrief

Volledig artikel op website Friesch Dagblad