Vaarbewijs kwijt na te hard varen

Schippers in de plezier- en beroepsvaart raken hun vaarbewijs kwijt als ze met te veel drank op achter het roer staan. In de pleziervaart kan te hard varen hetzelfde gevolg hebben.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. "Riskant vaargedrag is onacceptabel. Snelle motorboten die een gevaar vormen pakken we aan", aldus de minister. 

Te hard varen in de pleziervaart is een grote bron van ergernis voor vaarweggebruikers. Ook leiden alcoholgebruik en te hard varen tot gevaarlijke situaties en ongelukken. De laatste jaren vielen gemiddeld acht doden per jaar door ongelukken met snelle motorboten op het water.

Zodra het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Eerste Kamer, krijgt de rechter een extra sanctiemogelijkheid. Naast het geven van een boete of een celstraf, kan de rechter personen die te hard varen of herhaaldelijk met een alcoholpercentage van meer dan 0,5 promille een schip besturen de vaarbevoegdheid ontzeggen. Varen is dan niet meer toegestaan.

Incidenten met snelle motorboten doen zich op alle wateren voor, maar de meeste komen voor op recreatiewateren, zoals de Friese meren en kanalen, de Waddenzee en de Zeeuwse Delta.