Unieke eilandstaarten vertonen toch veel overeenkomsten

Hoewel elke eilandstaart uniek is, blijkt de natuurlijke ontwikkeling overal in het Waddengebied grofweg hetzelfde te verlopen: een kale zandplaat ontwikkelt zich tot een begroeid terrein met duinen, waarachter zich een kwelder vormt. Dit proces wordt versneld als er een stuifdijk wordt aangelegd.

Dit blijkt uit het IMARES-onderzoek "Ontwikkeling van Eilandstaarten" dat in opdracht van Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is uitgevoerd. PRW was één van de ondersteunende partijen. Een brede groep van experts heeft in kaart gebracht hoe de natuurwaarde van de eilandstaarten zich ontwikkelt en hoe deze ontwikkeling is bij te sturen met beheer- en inrichtingsmaatregelen.

Volledig artikel met onderzoek op website Programma Rijke Waddenzee